حجم فایل : 1.96 گیگ

وضوع تصویر : 2K

فرمت فایل : mov

کانال آلفا

10-Bit Prores 4444

60fps

برای دانلود نیاز به اشتراک ویژه است.
اگر اشتراک دارید وارد شوید و اگر ندارید لطفا اشتراک تهیه نمایید.