ورودی

پروژه آماده افتر افکت ورودی علمی

پروژه آماده افتر افکت

Videohive Science Opener حجم فایل : ۵۳۳ مگ وضوع تصویر :۱۰۸۰*۱۹۲۰ نسخه پشتیبانی شده افتر افکت :CC2014 , CS5.5  به بالا پلاگین مورد نیاز : Trapcode Suite, Plexus شامل آموزش : تصویری زبان آموزش : انگلیسی امکانات و ویژگی ها : زمان: ۴۶ ثانیه کنترل رنگ ۱۰ جایگاه متن رندر سریع …

ادامه مطلب »

پروژه آماده افتر افکت ورودی دنایی تاریکی

پروژه آماده افتر افکت

Videohive Dark World Opener حجم فایل : ۲۸٫۳ مگ وضوع تصویر :۱۰۸۰*۱۹۲۰ نسخه پشتیبانی شده افتر افکت : CS5.5  به بالا پلاگین مورد نیاز : Element 3D V1 شامل آموزش : PDF زبان آموزش : انگلیسی امکانات و ویژگی ها : مناسب برای مقاصد پخش مانند برنامه های تلویزیونی، پوشش اخبار …

ادامه مطلب »

پروژه آماده افتر افکت ورودی فوق العاده

پروژه آماده افتر افکت ورودی فوق العاده

Videohive Xtreme Opener – پروژه آماده افتر افکت ورودی فوق العاده حجم فایل : ۴۶٫۹ مگ وضوع تصویر :۲۱۶۰*۳۸۴۰ نسخه پشتیبانی شده افتر افکت :CC2014 , CS5.5  به بالا پلاگین مورد نیاز : نیازی ندارد شامل آموزش : تصویری زبان آموزش : انگلیسی امکانات و ویژگی ها : زمان: ۳۰ …

ادامه مطلب »

پروژه آماده افتر افکت ورودی شهری

پروژه آماده افتر افکت ورودی شهری

Videohive Urban Opener – پروژه آماده افتر افکت ورودی شهری حجم فایل : ۸۱٫۶ مگ وضوع تصویر :۲۱۶۰*۳۸۴۰ نسخه پشتیبانی شده افتر افکت :CC2014 , CS5.5  به بالا پلاگین مورد نیاز : نیازی ندارد شامل آموزش : تصویری زبان آموزش : انگلیسی امکانات و ویژگی ها : زمان: ۴۰ ثانیه …

ادامه مطلب »

پروژه آماده افتر افک ورودی پارالاکس

پروژه آماده افتر افک ورودی پارالاکس

Videohive Parallax Opener – پروژه آماده افتر افک ورودی پارالاکس حجم فایل : ۴۱٫۶ مگ وضوع تصویر :۱۰۸۰*۱۹۲۰ نسخه پشتیبانی شده افتر افکت :CC2014 , CS5.5  به بالا پلاگین مورد نیاز : نیازی ندارد شامل آموزش : تصویری زبان آموزش : انگلیسی امکانات و ویژگی ها : زمان: ۱ دقیقه …

ادامه مطلب »

پروژه آماده افتر افکت ورودی ابرقهرمان

پروژه آماده افتر افکت ورودی ابرقهرمان

Videohive Superhero Opener – پروژه آماده افتر افکت ورودی ابرقهرمان حجم فایل : ۱۸۶ مگ وضوع تصویر :۲۱۶۰*۳۸۴۰ نسخه پشتیبانی شده افتر افکت :CC2014 , CS6  به بالا پلاگین مورد نیاز : نیازی ندارد شامل آموزش : تصویری زبان آموزش : انگلیسی امکانات و ویژگی ها : زمان: ۵۴ ثانیه …

ادامه مطلب »

پروژه آماده افتر افکت ورودی علمی

پروژه آماده افتر افکت ورودی علمی

Videohive Science Opener – پروژه آماده افتر افکت ورودی علمی حجم فایل : ۴۰۳ مگ وضوع تصویر :۱۰۸۰*۱۹۲۰ نسخه پشتیبانی شده افتر افکت :CC2014 , CS5.5  به بالا پلاگین مورد نیاز : نیازی ندارد شامل آموزش : PDF زبان آموزش : انگلیسی امکانات و ویژگی ها : زمان: ۳۸ ثانیه …

ادامه مطلب »

پروژه آماده افتر افکت ورودی سینمایی

پروژه آماده افتر افکت ورودی سینمایی

Videohive Cinematic Opener – پروژه آماده افتر افکت ورودی سینمایی حجم فایل : ۸۴٫۴ مگ وضوع تصویر :۱۰۸۰*۱۹۲۰ نسخه پشتیبانی شده افتر افکت :CC2014 , CS5.5  به بالا پلاگین مورد نیاز : نیازی ندارد شامل آموزش : PDF زبان آموزش : انگلیسی امکانات و ویژگی ها : زمان: ۱ دقیقه …

ادامه مطلب »

پروژه آماده افتر افکت ورودی پویا استامپ

پروژه آماده افتر افکت ورودی پویا استامپ

Videohive Dynamic Stomps Opener – پروژه آماده افتر افکت ورودی پویا استامپ حجم فایل : ۳۲٫۱ مگ وضوع تصویر :۱۰۸۰*۱۹۲۰ نسخه پشتیبانی شده افتر افکت :CC2014 , CS5.5  به بالا پلاگین مورد نیاز : نیازی ندارد شامل آموزش : تصویری زبان آموزش : انگلیسی امکانات و ویژگی ها : زمان: …

ادامه مطلب »

پروژه آماده افتر افکت ورودی با غهوه

Videohive Coffee Opener - پروژه آماده افتر افکت ورودی با غهوه

Videohive Coffee opener – پروژه آماده افتر افکت ورودی با غهوه حجم فایل : ۳۰۷ مگ وضوع تصویر :۱۰۸۰*۱۹۲۰ نسخه پشتیبانی شده افتر افکت :CC2014 , CS6  به بالا پلاگین مورد نیاز : نیازی ندارد شامل آموزش : تصویری زبان آموزش : انگلیسی امکانات و ویژگی ها : زمان: ۱۶ …

ادامه مطلب »