تماس با ما

تماس با ما

با ما در تماس باشید

شما می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما به فرم مورد نظر ارسال کنید.

در نظر داشته باید اگر درخواست پروژه ای را دارید، باید لینک منبع آن را نیز برای ارسال تا مورد بررسی شود.

برای اینکه بهتر بتوانیم به پاسخگو پاشیم، اطفا شماره تماس خود را در پیغام ارسالی درج کنید.

نکته ضروری : تمامی پروژه قبل از باگذاری به صورت کامل تست شده اند، پس خریدار باید توانایی کار با نرم افزار های مورد نظر را داشته باشد.

تماس در مورد نحوه کار پروژه پاسخ داده نخواهد شد.


تماس های مستقیم

تلفن: ۰۹۳۹۳۴۶۶۹۴۱

لیمیل: info@graphicx.ir


ساعت کاری

سنبه - چهارشنبه ساعت ۱۰-۱۹

پنجشنبه ساعت ۱۱ -۱۵

جمعه و روزهای تعطیل رسمی - بسته